Вести

Albsig mbajti ligjeratë për anëtarët e Odës Rajonale në Kavadar 11-11-2016

Në kuadër të Odës Ekonomike të Maqedonisë (OEM), Asosacioni i sigurimeve vazhdoi me ciklin e ligjeratave falas me temë: SIGURIMI I PRONËS - RRISQE DHE NEVOJA.
Në hapësirat afariste të kompanisë "Kozuvcanka" në Kavadar, nën organizim të Odës Rajonale në Kavadar dhe si vazhdim i ciklit të ligjeratave të Asosacionit të sigurimeve, pranë OEM u mbajt ligjërata: Sigurimi i pronës - NEVOJA DHE RREZIKU, në të cilën morën pjesë pesëmbëdhjetë kompanit nga rajoni i.Kavadarit. Ligjëruesit Goran Mihajlovski nga Shoqëria e Sigurimeve ALBSIG ShA Shkup dhe Borçe Majstorov i njohën më nga afër pjesëmarrësit me karakteristikat themelore të sigurimit, sa i përket sigurimit të pronës, cilat janë rreziqet shtesë dhe cilat jaë të drejtat e të siguruarit. Vëmendje e veçantë ju kushtua sigurimit të të mbjellave dhe fryteve, kompensimit të dëmeve dhe primit për këtë lloj sigurimi.
----------------------------------------------------------------------------
ЗДРУЖЕНИЕТО НА ОСИГУРУВАЊЕТО ПРОДОЛЖИ СО ЦИКЛУСОТ НА БЕСПЛАТНИ ПРЕДАВАЊА НА ТЕМА: ИМОТНО ОСИГУРУВАЊЕ – ПОТРЕБА И РИЗИЦИ
На 9.11.2016 година, во деловните простории на „Кожувчанка“ во Кавадарци, во организација на Регионалната комора со седиште во Кавадарци, а како продолжување на циклусот на бесплатни предавања на Здружението на осигурувањето при Стопанската комора на Македонија, се одржа предавање на тема: ИМОТНО ОСИГУРУВАЊЕ - ПОТРЕБА И РИЗИК, на коешто присуствуваа петнаесет компании од регионот.
Предавачите Горан Михајловски од Албсиг АД Скопје и Борче Мајсторов ги запознаа присутните со основните карактеристики на осигурувањето, што претставува имотното осигурување, што се дополнителни ризици, како и кои се правата на осигуреникот.Посебно внимание се посвети на осигурувањето на поседи и плодови, надомест на штета и премија при осигурувањето.  
     

Назад
Вести:
Албсиг во соработка со Европа Ре
Осигурување од земјотрес
Осигурување на посеви
info@albsig.com.mk Централа:
02 / 3122 385
Сектор за штети:
02 / 3220 605